Información
Noticias

Profesores:

 • Menú Cualitativas
  • 2ª Avaliación Cualitativa
 • Revisar que estén todas as programacións para o alumnado: 
  • Menú de programacións. Engadir co botón +. Pódese editar/eliminar.
  • NOTA: Os nomes dos arquivos unha vez que se suben, o programa cambialles automáticamente o nome.
 • Revisar os libros de texto.
  • Menú de libros.

 

©2017 IES Fernando Wirtz (soporte@fernandowirtz.com)